Rey619 发表于 2019-9-25 03:01

2019年WWE上海赛第四场Ali vs Shinsuke Nakamura,现场图片!(75P)

本帖最后由 Rey619 于 2019-9-25 03:05 编辑

比赛很精彩,中邑真辅的出场音乐也很带感

Ali vs Shinsuke Nakamura


水中落叶 发表于 2019-9-25 22:53

做了Nakamura的旗子,可惜作为heel,他根本不往观众席看
页: [1]
查看完整版本: 2019年WWE上海赛第四场Ali vs Shinsuke Nakamura,现场图片!(75P)